XB-78 Sinusuri ang mga alaala kasama ang aking matalik na kaibigan sa hotel