Dinala ng mag-asawang estudyante ang isa't isa sa isang motel para sumakay sa kabayo...