Ang pinakamamahal kong Doggy sa tabi ng bintana ng bagong biling apartment...