VENU-972 Sa bahay lang kasama ang aking hipag na may malalaking suso

 naglo-load 

Si Naoto ay naglalakbay at namumuhay na mag-isa sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Biglang dumating ang kapatid ng kanyang manugang na si Nene. Pumunta ako para tumulong dahil akala ko mag-isa lang ako sa problema. Marahan siyang nakipagtulungan sa paglilinis ng silid, ngunit hindi maitago ni Naoto, na ang cleavage at underwear ay palaging nakalantad, ay hindi maitago ang kanyang kahihiyan. Bumigay din siya sa pagtulak ni Nene at nauwi sa pagpaligo sa kanya. Naghuhugas siya ng katawan sa bawat sulok

VENU-972 Sa bahay lang kasama ang aking hipag na may malalaking suso